Mycket fisk "gömde" sig i dyn

Mycket fisk "gömde" sig i dyn