Övedsklosters vatten (Björka ån):

Medlem får själv lösa fiskekort i sjön.

Fiske är tillåtet 800 meter upp i Björkaån räknat från mynningen till sjön.

 

Båten är låst med klubbkoden, bryggplats nr 36.

Båten bokas över hemsidan

 

Båten skall rengöras efter användning. Åror och ankare skall ovillkorligen låsas fast med kättingen.

 

Efter avslutat fiske skriv in art, antal, vikt och fiskemetod i liggaren som finns i Vombstugan.

 

Fiskekvoten är max 3 st gäddor per dygn och 10 abborrar per dygn.

Max 5 fiskar av gädda, gös och öring vid fisketillfället, mått 50-75cm.

 

För karta och information se www.vombfiske.nu

 

Om något går sönder eller saknas är Du skyldig att kontakta sektionsledaren omgående.

 

Kontaktperson Vombsjön
 
Frank Pettersson                Åke Nilsson

0735-199026                       0707-778535

 

 

 

 

Vombsjön:

Vår båt ligger i Björkaån ca 1mil från stugan.
Den är utrustad med åror, ankare och öskar.
Det är tillåtet att använda bensin och elmotor i sjön.

 

Kontaktperson Vombsjön
 
Frank Pettersson                Åke Nilsson

0735-199026                       0707-778535