Sövdesjön

 

Medlem får själv lösa fiskekort i sjön.

 

Vi har båtplats nr 87. 
Båtplatsen ligger vid fiskarens bryggor.
I båten ingår ett fiskekort (mer än en fiskande får man lösa fiskekort hos Kerstin på åmans backe nr 9 i sövde). 
Båten är låst med klubbkoden,dragg, åror och öskar ligger i båten.
Klubbens interna dags och gästfiskekort går ej att använda till båten.

 

Båten bokas över hemsidan

Båten skall rengöras efter användning. Åror och ankare skall ovillkorligen låsas fast med kättingen.

 

Sövdesjöns Fiskeregler

 

Endast handredskap är tillåtna.
Trolling är tillåtet med ett spö per person.
Minimimått för gös och gädda är 40 cm.
Fiskarter: gös, gädda, abborre.
Ålfiske är ej tillåtet.

 

Skö regler

 

Fiskekvoten är max 3 st gäddor per dygn och 10 abborrar per dygn.

 

För karta och information se www.fiskaisovdesjon.se

 

 

Om något går sönder eller saknas är Du skyldig att kontakta sektionsledaren omgående.

 

Kontaktperson Sövdesjön
 
Frank Pettersson                Åke Nilsson

0735-199026                       0707-778535