Här samlar vi våra bästa fångster vi har fått oavsett om det varit med klubben eller eget fiske.

Skicka bilder som ni vill ha med till 

Daniel.stocken.hansson@gmail.com