Är det ålen vi såg månne

Är det ålen vi såg månne