Aggregaten som "hjälpte oss att tömma dammen

Aggregaten som "hjälpte oss att tömma dammen