Bygget av vår fina grillplats, Jan är arbetsledare! (ledighetskommittèn till höger)

Bygget av vår fina grillplats, Jan är arbetsledare! (ledighetskommittèn till höger)