Årsprogram 2014

Januari

Torsd. 9

Styrelsemöte

Kl. 19.00

 

 

 

 

Februari

Torsd.13

Årsmöte i Vombstugan

Kl. 19.00

 

Tisd. 18

Styrelsemöte

Kl. 19.00

 

 

 

 

Mars

Sönd. 2

Havsfisketävling från Landskrona. Bindande föranmälan. Insättning av 240 kr till pg 5882-3303, uppge ditt namn

senst inbet 2014-02-17

Kl. 7.30 samling

Kl. 8.00-12.00

 

Tisd. 18

Styrelse och sektionsledaremöte

Kl. 19.00

 

 

 

 

April

Tisd. 1

Styrelsemöte

Kl. 19.00

 

Lörd. 12

Arbetshelg i Vomb med stuga, båtar och laxdamm. Anmälan till Jan P senast 6 april.

Kl. 09.00

 

Sönd. 13

Sönd. 13

Extra årsmöte, stadgeändring.

Arbetshelg i Vomb med stuga, båtar o laxdamm.

Kl. 09.00

 

 

 

 

 

Sönd. 27

Flugfiske i Harasjömåla.

Kl. 8.00

 

Månd. 28

Fiskeförbud i Laxdammen tom 3 maj.

 

 

 

 

 

Maj

Lörd. 3

Vårträff med fiske, casting o lunch i och vid Vombstugan.

Anmälan om du vill ha förtäring

Kl. 9.00–16.00

 

Tisd. 13

Styrelsemöte

Kl. 19.00

 

Sönd. 18

Horngäddetävling vid piren Falsterbokanalen, Östersjösidan. Anmälan till Stefan G. Om du vill ha förtäring

Kl. 8.30 samling

Kl. 9.00-12.00

 

Tisd. 20

Klubbträff i Vombstugan

Kl. 19.00

Juni

Sönd. 1

Fisketävling i Vombsjön. Samling vid båtplatsen.

Kl. 8.30 samling

Kl. 09.00-14.00

 

Tisd. 10

Styrelsemöte

Kl. 19.00

 

 

 

 

September

Lörd. 6

Sönd. 7

Arbetshelg i Vomb med stuga, båtar o laxdamm. Anmälan till

Jan P senast 1 sept.

Kl. 09.00

 

Månd. 8

Fiskeförbud i Laxdammen tom 14 sept.

 

 

Sönd. 14

Höstträff vid Vombstugan, med fiske i Laxdammen

Anmälan om du vill ha förtäring

Kl. 8.30 samling

Kl. 9.00–13.00

 

Tisd. 16

Styrelsemöte

Kl. 19.00

 

Tisd. 23

Klubbträff i Vombstugan

KL.19.00

 

 

 

 

Oktober

Sönd. 19

Abborrefiske i Malmö kanal. Samling vid Vagnmuseets

p-plats, N.Vallgatan.

Kl.8.30 samling

Kl.9.00-12.00

 

Sönd. 26

Flugfiske i Strömhult. Lottning vid överbokning, max 14pers. Bindande föranmälan

 

 

Månd.27

Fiskeförbud i Laxdammen tom 2 nov.

 

 

 

 

 

November

Lörd. 1

Sönd. 2

Gåsafiske” i Laxdammen. Lottning vid överbokning,

max 14 pers. Bindande föranmälan

Kl. 8.00 samling

 

Tisd. 11

Styrelsemöte

Kl. 19.00

2015

 

 

 

Januari

Tisd. 20

Styrelsemöte

Kl. 19.00

Februari

Tisd. 17

Budgetmöte i Vombstugan.

Kl. 19.00

Mars

Tisd. 17

Årsmöte

Kl. 19.00