Svar från Sydvatten angående vattnet i Häljasjön

27.04.2020 17:56

Enligt Sydvattens första analys så har Häljasjön något förhöjda men inte onormala humusvärden. Det finns inga tecken på tungmetaller eller bränsleutsläpp. Dock vill man testa vidare för att utröna den rödaktiga färgen.