Årsprogram 2019

 


 

 

ÅRSPROGRAM 2019

 

 

Januari

Tisd. 22

Styrelsemöte

Kl. 19.00

 

 

 

 

Mars

Tisd. 12

Årsmöte i Vombstugan

Kl. 19.00

 

 

 

 

April

Tisd 2

Styrelsemöte

Kl. 19.00

 

 

 

 

 

Lörd. 13

Sönd. 14

Påskafiske” i laxdammen, Vomb.

Bindande föranmälan, max 12 pers. se info.

Kl. 08.00 samling

 

Lörd. 27

Arbetsdag i Vomb med stuga, båtar o laxdamm.

Kl. 09.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Maj

Lörd. 4

Vårträff med fiske, casting o mat Vombstugan.

Kl. 9.00–16.00

 

Tisd. 7

Klubbträff flugbindning

Kl. 19.00

 

Sönd. 12

Horngäddetävling

Kl. 8.30 samling

Kl. 09.00-12.00

 

Onsd. 29

Torsd. 30

Klubbfiske Mieån

 

 

 

 

 

Juni

Lörd 8

Fisketävling i Vombsjön. Samling vid båtplatsen.

Anm. Till Arne B.

Kl. 8.30 samling

Kl. 09.00-1400

 

Lörd. 15

Sönd.16

Störfiske Danmark 8 pers

 

 

 

 

 

Aug

Tisd. 20

Styrelsemöte i Vombstugan

Kl. 19.00

 

Lörd. 31

Arbetshelg i Vomb stuga, båtar o laxdamm.

Kl. 09.00

 

 

 

 

September

 

 

 

 

Lörd. 7

Höstträff i Vomb

 

 

 

 

 

 

 

Lörd. 21

Sönd 22

Arbetsgruppens fiske i dammen.

 

 

Sönd. 29

Klubbfiske Mieån

 

 

 

 

 

Oktober

Sönd. 6

Fisketävling artfiske Sövdesjön

 

 

Tisd. 15

Klubbträff i Vombstugan, fiskeberättelser från fiske i Kanada och Norge, klubben bjuder på fika.

Kl. 19.00

 

 

Sönd. 19

Fisketävling i Häljasjön

Kl. 09.00

 

 

 

 

 

Tisd. 29

Klubbträff flugbindning

 

 

 

 

 

November

Lö. 2

Sö. 3

Gåsafiske” i Laxdammen. Se särskild info.

 

Se särskild info

 

Sönd. 10

Fisketävling abborre i Malmö kanaler

 

 

Sönd. 17

Fisketävling plattfisk

 

 

 

 

 

December

Tisd. 10

Klubbträff med glögg och lussekatter

Kl. 19.00

 

 

 

 

2020

 

 

 

Januari

Tisd. 14

Styrelsemöte

Kl. 19.00

 

 

 

 

Mars

Tisd. 12

Årsmöte

Kl. 19.00

MK 20190127