Årsprogram 2020

 


 

 

ÅRSPROGRAM 2020

 

 

Januari

Tisd. 14

Styrelsemöte

Kl. 19.00

 

 

 

 

Februari

Sönd. 9

Uppstart flugkurs Vombstugan

Kl. 9.00

 

 

 

 

Mars

Sönd. 8

KM öringfiske, vid frågor kontakta Arne eller Martin

Kl. 9.00

 

Torsd. 12

Årsmöte i Vombstugan

Kl. 19.00

 

Tisd. 17

Styrelsemöte

Kl. 19.00

 

 

 

 

April

Sönd. 5

KM havsfiske, vid frågor kontakta Arne eller Martin

Kl. 9.00

 

Månd. 13

Fiskeförbud i Laxdammen tom 19 april

 

 

Lörd. 18

Sönd. 19

Påskafiske” i laxdammen, Vomb.

Bindande föranmälan, max 12 pers. se info.

Kl. 08.00 samling

 

Lörd. 25

Arbetsdag i Vomb med stuga, båtar o laxdamm.

Kl. 09.00

 

 

 

 

Maj

Månd. 4

Fiskeförbud i Laxdammen tom 9 maj.

 

 

Lörd. 9

Vårträff med fiske, casting o mat Vombstugan.

Kl. 9.00–16.00

 

Sönd. 17

KM Horngädda, vid frågor kontakta Arne eller Martin

Kl. 9.00

 

 

 

 

Juni

Sönd. 7

KM abborre Vombsjön. Samling vid båtplatsen.

Anm. Till Arne, vid frågor kontakta Arne eller Martin

Kl. 9.00

 

Sönd.28

KM Lödde å

Kl. 9.00

 

 

 

 

Aug

Onsd. 19

KM havsfiske, vid frågor kontakta Arne eller Martin

 

 

Lörd. 29

Arbetshelg i Vomb stuga, båtar o laxdamm.

Kl. 09.00

 

Månd. 31

Fiskeförbud i Laxdammen t.o.m. 5 sept.

 

 

 

 

 

September

Lörd. 5

Höstträff i Vomb

 

Kl. 09.00

 

Sönd. 27

KM artfiske Sövdesjön, vid frågor kontakta Arne eller Martin

Kl. 09.00

 

 

 

 

Oktober

Sönd. 11

KM plattfisk, vid frågor kontakta Arne eller Martin

Kl. 09.00

 

Sönd. 25

KM flugfiske Jönssons håla, vid frågor kontakta Arne eller Martin

Kl. 09.00

 

 

 

 

November

Månd. 2

Fiskeförbud i Laxdammen t.o.m. 8 nov.

 

 

Lö. 7

Sö. 8

Gåsafiske” i Laxdammen. Se särskild info.

 

Se särskild info